2 proc. parama

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2018 m. skyrusiems paramą orientavimosi sporto klubui “ OK Jaunystė“

Tikimės jūsų paramos ir 2019 metais!

Parama iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 2 d. Prašymo forma FR0512 (nuo 2016 m. – 3 versija). Prašymą galima pateikti:
– elektroniniu būdu – internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prašymas FR0512 (3 versija) gali būti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai). Kaip tai daroma, galite pažiūrėti FILMUKĄ.

– prašymą užpildyti ranka (prašymo FR0512 (3 versija) formą PDF formatu rasite priede, atsispausdinus ir užpildžius ją, reikia nunešti į Klaipėdos apskrities mokesčių inspekciją adresu Taikos pr. 28, Klaipėda („Vėtrungė“) arba siųsti paštu adresu : VMI prie LR FM deklaracijų tvarkymo skyriui, Neravų g. 8, LT-66402, Druskininkai. Siunčiant paštu, būtinas raštiškas notaro patvirtinimas, kad deklaraciją siunčiama siuntėjo ar jo įgalioto atstovo (įdedama į voką kartu su deklaracija).

Dėmesio! Deklaruoti galima tam pačiam paramos gavėjui penkeriems metams – iki 2022 metų, tai nurodoma E5 langelyje!

Formoje FR0512 (3 versija) paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir paramos gavėjo kodą bei sutrumpintą pavadinimą ar paskirtį (nebūtinai):

Paramos gavėjo kodas: 300019765,

Orientavimosi sporto klubas „OK Jaunystė“ – sutrumpintai OSK „OK Jaunystė“

Nuoširdus Jums ačiū!

Čia pateiktas švarus 2 procentų deklaracijos blankas (3 versija, kurią būtina naudoti 2016 m. ir vėlesniam deklaravimui). Atsispausdinę ir užpildę deklaraciją, pateikite nurodytais būdais.

Užpildytas 2 procentų deklaracijos pavyzdys.