GPM parama Nevyriausybinei organizacijai – OSK „OK Jaunystė“

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2019 m. skyrusiems paramą orientavimosi sporto klubui “ OK Jaunystė“

Tikimės jūsų paramos ir 2020 metais!

Parama 1,2 proc. nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 2 d. Dėl COVID-19 terminas šiemet pratęstas iki liepos 1 d.  Prašymo forma FR0512 (nuo 2018 m. – 4 versija). Prašymą galima pateikti tik elektroniniu būdu:
– internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prašymas FR0512 (4 versija) gali būti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai). Kaip tai daroma, galite pažiūrėti FILMUKĄ.

Dėmesio! Deklaruoti galima tam pačiam paramos gavėjui penkeriems metams – iki 2023 metų, tai nurodoma E5 langelyje!

Formoje FR0512 (4 versija) paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir paramos gavėjo kodą bei sutrumpintą pavadinimą ar paskirtį (nebūtinai):

Paramos gavėjo kodas: 300019765,

Orientavimosi sporto klubas „OK Jaunystė“ – sutrumpintai OSK „OK Jaunystė“

Nuoširdus Jums ačiū!