Orientavimosi sporto klubo “OK Jaunystė” 2020 metų sezono varžybų NUOSTATAI

  • TIKSLAS. Palaikyti jaunatvišką sportinę formą; – turiningai praleisti laisvalaikį; – sudaryti „OK Jaunystė“ narių reitingą.
  • LAIKAS IR VIETA. Pagal „Kalendoriuje“ pateiktą 2020 m. įskaitinių varžybų kalendorių.
  • DALYVIAI. Visuose klubo renginiuose gali dalyvauti tiek klubo nariai, tiek svečiai. Reitingas skaičiuojamas tik klubo nariams. Daugiau nei tris metus nestartavę ir nemokėję klubo nario mokesčio klubiečiai braukiami iš klubo narių sąrašo.
  • REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS. Dalyvaujant įvairaus rango tarptautinėse, Lietuvos bei klubo organizuojamose OS varžybose rinkti įskaitinius taškus. Už dalyvavimą klubo varžybose (atskirai tarp moterų ir vyrų) taškai skiriami pagal atsilikimą nuo lyderio pagal formulę: 1 v. – 100 taškų, kitiems pagal formulę – A = Tn/Td * 100 (A – taškai, Tn – nugalėtojo laikas, Td – kito dalyvio laikas). Diskvalifikuoti gauna po 1 tšk. Klubo varžybos – visos esančios mūsų kalendoriuje. Kiekviena diena – atskiros varžybos. Už dalyvavimą „OS ketvirtadieniuose“ papildomi taškai neskiriami. Už trasos paruošimą distancininkui – 100 tšk, pagalbininkui – 50 tšk. Taškai skiriami tik pilnai sutvarkius rezultatus. Ne klubo varžybose, kai rungtyniaujama skirtingose trasose, rezultatai skaičiuojami pagal trasos įveikimo vidutinį greitį. Kai varžybose dalyvauja mažiau nei 3 klubo vyrai ir/arba 2 klubo moterys  rezultatai neskaičiuojami. Nuo 2017 metų sezono taikomi amžiaus koeficientai (foros) trasos įveikimo laikui (taip pat ir vid. greičiui) – MV23 – koef. 1,0; MV35 – koef. 0,98; MV40 – koef. 0,96; MV45 – koef. 0,92; MV50 – koef. 0,88; MV55 – koef. 0,82; MV60 – 0,74; MV65 – 0,66; MV70 – 0,58; MV75 – 0,49. Suminis varžybų rezultatų skaičiavimas – sumuojami ne visi sezono metu gauti taškai; atmetami 35 % blogiausiųjų startų (taip pat ir nestartų). 2020 m. kalendoriuje – 22 startai, įskaitoma 14 startų.
  • APDOVANOJIMAS. Pagal galimybes apdovanojami moterų ir vyrų grupių nugalėtojai. Sezonui pasibaigus, prizininkai (trys geriausios moterys ir trys geriausi vyrai) apdovanojami vertingais prizais.
  • KLUBO TARYBA. Taryba renkama vieniems metams, balsuojant už 5 kandidatus. Pirmas sąraše gauna 5 taškus, antras – 4 tšk., trečias – 3 tšk., ketvirtas – 2 tšk. ir penktas – 1 tšk. 2019 metų sezono uždarymo metu vykusiuose rinkimuose į Klubo Tarybą buvo išrinkti: Reda Žalimienė, Edmundas Kasevičius, Ramūnas Pabrėža, Romualdas Pašakinskas ir Edmundas Tilvikas. Prezidentu, surinkęs daugiausiai balsų, tapo Edmundas Tilvikas.
  • KLUBO NARIAI. Klubo nariu laikomas kiekvienas, dalyvaujantis klubo renginiuose ir sumokėjęs nario mokestį asmuo, peržengęs 23 metų ribą. Nario mokestis 2020 m. – 10,- €. Metų pabaigoje naujo klubo nario priėmimą tvirtina klubo narių susirinkimas.
  • 2020-01-20.

    © Edmundas Tilvikas