Orientavimosi sporto klubo “OK Jaunystė” 2024 metų sezono varžybų NUOSTATAI

  • TIKSLAS. Palaikyti jaunatvišką sportinę formą; – turiningai praleisti laisvalaikį; – sudaryti “OK Jaunystė” narių reitingą.
  • LAIKAS IR VIETA. Pagal “Kalendoriuje” pateiktą 2024 m. įskaitinių varžybų kalendorių.
  • DALYVIAI. Visuose klubo renginiuose gali dalyvauti tiek klubo nariai, tiek svečiai. Reitingas skaičiuojamas tik klubo nariams. Daugiau nei tris metus nestartavę ir nemokėję klubo nario mokesčio klubiečiai braukiami iš klubo narių sąrašo.
  • REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS. Dalyvaujant įvairaus rango tarptautinėse, Lietuvos bei klubo organizuojamose OS varžybose rinkti įskaitinius taškus. Už dalyvavimą klubo varžybose (atskirai tarp moterų ir vyrų) taškai skiriami pagal atsilikimą nuo lyderio pagal formulę: 1 v. – 100 taškų, kitiems pagal formulę – A = Tn/Td * 100 (A – taškai, Tn – nugalėtojo laikas, Td – kito dalyvio laikas). Diskvalifikuoti gauna po 10 tšk. Klubo varžybos – visos esančios mūsų kalendoriuje. Kiekviena diena – atskiros varžybos. Už dalyvavimą “OS ketvirtadieniuose” papildomi taškai neskiriami. Už trasos paruošimą distancininkui – 100 tšk, pagalbininkui – 50 tšk. Galima ir formulė – 75+75 taškai. Taškai skiriami tik pilnai sutvarkius rezultatus. Ne klubo varžybose, kai rungtyniaujama skirtingose trasose, rezultatai skaičiuojami pagal trasos įveikimo vidutinį greitį. Skaičiuojami visų įskaitinių varžybų rezultatai, nepriklausomai nuo dalyvavusių skaičiaus. Nuo 2017 metų sezono taikomi amžiaus koeficientai (foros) trasos įveikimo laikui (taip pat ir vid. greičiui) – MV23 – koef. 1,0; MV35 – koef. 0,98; MV40 – koef. 0,96; MV45 – koef. 0,92; MV50 – koef. 0,88; MV55 – koef. 0,82; MV60 – 0,74; MV65 – 0,66; MV70 – 0,58; MV75 – 0,49. Nauja nuo 2022 m. – dviratininkų startams skiriama atskira analogiška bėgikams taškų skaičiavimo sistema, bet taškai sumuojami bendrai.  Suminis varžybų rezultatų skaičiavimas – sumuojami ne visi sezono metu gauti taškai; atmetami 35 % blogiausiųjų startų (taip pat ir nestartų). 2024 m. kalendoriuje – 28 varžybos, įskaitoma 18 startų (35 % = 9,8).
  • APDOVANOJIMAS. Pagal galimybes ir fantaziją apdovanojami moterų ir vyrų grupių nugalėtojai. Sezonui pasibaigus, prizininkai (trys geriausios moterys ir trys geriausi vyrai) apdovanojami vertingais prizais.
  • KLUBO TARYBA. Taryba renkama vieniems metams, balsuojant už 5 kandidatus. Pirmas sąraše gauna 5 taškus, antras – 4 tšk., trečias – 3 tšk., ketvirtas – 2 tšk. ir penktas – 1 tšk. 2023 metais lapkričio 3 – 10 dienomis internetiniu balsavimu vykusiuose rinkimuose į Klubo Tarybą buvo išrinkti: Reda Einikytė, Edmundas Kasevičius, Ramūnas Pabrėža, Romas Čeplinskas ir Edmundas Tilvikas. Prezidentu, surinkęs daugiausiai balsų, tapo Edmundas Tilvikas.
  • KLUBO NARIAI. Klubo nariu laikomas kiekvienas, pripažįstantis klubo įstatus, dalyvaujantis klubo renginiuose ir sumokėjęs nario mokestį asmuo. Nario mokestis 2024 m. – 10,- €. Naujo klubo nario priėmimą tvirtina klubo Vilkų taryba.
  • 2024-02-04.

    © Edmundas Tilvikas