1,2 proc. GPM parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems 2023 m. skyrusiems paramą orientavimosi sporto klubui ” OK Jaunystė”.

Tikimės jūsų paramos ir 2024 metais!

Parama 1,2 proc. nuo Jūsų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 2 d. Prašymo forma FR0512 (nuo 2019 m. – 5 versija). Prašymą galima pateikti tik elektroniniu būdu:
– internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) (prašymas FR0512 (5 versija) gali būti pildomas ir pateikiamas TIK internetu);

– norint, kad 1,2 proc. parama būtų teikiama, būtina deklaruoti pajamas. Prašymas skirti paramą bus įvykdytas tik teisingai ir laiku pateikus pajamų mokesčio deklaraciją (forma GPM311 v.1). 

Dėmesio! Deklaruoti galima tam pačiam paramos gavėjui penkeriems metams – iki 2027 metų, tai nurodoma E5 langelyje!

Paramos teikimo prašymo vedlys.

Paramos gavėjo identifikacinis kodas (numeris): 300019765,

Orientavimosi sporto klubas “OK Jaunystė” – sutrumpintai: OSK “OK Jaunystė”

Nuoširdus Jums ačiū!