Orientavimosi sporto klubas OK “Jaunystė”

Orientavimosi sporto varžybų „Sezono atidarymas ‘2011“

NUOSTATAI

1. Tikslas

Varžybos vykdomos siekiant populiarinti orientavimosi sportą. Kviečiame sportininkus pasivaržyti pirmose vasaros sezono varžybose pajūryje.

2. Organizatoriai

Varžybas organizuoja „legendinis Klaipėdos orientavimosi sporto klubas „OK Jaunystė“.

Vyr. teisėjas Edmundas Tilvikas

Trasų tarnybos vadovas Remigijus Sereika

Sekretorius Gediminas Trimakas

Starto tarnybos vadovė Violeta Ančerienė

Ūkio tarnybos vadovas Edmundas Kasevičius

3. Programa

Varžybos ilgoje trasoje vykdomos 2011 m. kovo mėn. 26 d. Smiltynės miške.

Varžybų centras – Sporto ir sveikatingumo bazė (Smiltynės g. 13, Klaipėda, Smiltynė). Dalyviams, atvykusiems į varžybas iš toliau, rekomenduojame automobilius palikti Kruizinių laivų terminale ir į varžybų centrą persikelti pėsčiųjų keltu Pirmojoje (Senojoje) perkėloje.

Startas – 13.00 val. Apdovanojimas planuojamas 16.30 val.

 

4. Dalyvių grupės

V/M 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65

Užsiregistravus grupėje mažiau kaip 6 dalyviams, organizatoriai pasilieka teisę grupes sujungti.

 

5. Rezultatų nustatymas ir apdovanojimai

Varžybos vykdomos pagal Lietuvos orientavimosi sporto federacijos patvirtintas taisykles. Dalyvių vietos nustatomos pagal trasos įveikimo greitį.

Visų grupių prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami „OK Jaunystė“ diplomais. Vaikų grupių (V/M 12-18) ir V/M 21 grupių prizininkai apdovanojami prizais. Grupių, kuriose startuos daugiau kaip 10 dalyvių, visi prizininkai taip pat apdovanojami prizais. Prizai įteikiami tik apdovanojimo metu.

 

6. Atsižymėjimo sistema

SportIdent. Nuomojantis kortelę iš varžybų vykdytojų, nuomos mokestis – 3 litai (V/M 12-18 – 1 lt.). Už pamestą nuomotą SI kortelę dalyvis moka 95 lt. baudą.

 

7. Registracija

Išankstinė registracija iki 2011.03.22 (antradienio) 24.00 val. vyksta puslapyje: http://www.dbtopas.lt/takas/lt/varz/2011021.

Varžybų vietoje registracija vyks varžybų dieną nuo 11.00 iki 12.30 val.

 

8. Starto mokestis

Dalinėms varžybų išlaidoms padengti mokamas starto mokestis:

V/M 12-18 – 10 lt.

V/M 21-55 – 18 lt.

V/M 60, 65 – 14 lt.

Informacijos apie dalyvį keitimas varžybų vietoje (tik toje pačioje grupėje) – 3 lt.

Už registruotus, bet neatvykusius dalyvius, kolektyvo atstovai moka 50 % starto mokesčio dydžio baudą. Startuoti be išankstinės registracijos bus galima sumokėjus starto mokestį ir 50 % starto mokesčio dydžio baudą.

9. Vietovė

Smiltynės miškas – Kuršių nerijos nacionalinio parko dalis. Vyrauja parkiniai miškai su mikroreljefo formomis. Pietrytinėje žemėlapio dalyje yra 25-36 m aukščio stambių reljefo formų kopų gūbrys. Čia yra atvirų ir pusiau atvirų plotų bei neprabėgamų kalnapušių masyvų. Visoje vietovėje daug linijinių orientyrų. Pavojinga vieta – kelias, kurį reikės kirsti markiruote pažymėtose vietose. V/M 12-16 grupėms kelio kirsti nereikės. Dalis trasos nusidrieks įdomiame, pusiau atvirame pajūrio apsauginiame kopagūbryje.

10. Žemėlapis

Smiltynės žemėlapis atnaujintas 2010 m. rudenį. Mastelis 1:10000, horizontalių laiptas 2,5 m (aukščių skirtumas 36 m). Žemėlapį sudarė ir trasas planavo Remigijus Sereika.

11. Papildoma informacija

www.okjaunyste.lt

okjaunyste@gmail.com

Vyr. teisėjas Edmundas Tilvikas +370 652 37981, edmundas.tilvikas@gmail.com

Sekretorius Gediminas Trimakas +370 600 55278, gtrimakas@gmail.com

2011 m. kovo mėn. 27 d. Palangoje, „Vanagupės“ žemėlapyje vyks „Pajūrio taurės“ varžybos (informacija – www.grukas.lt/renginiai).

12. Kitos sąlygos

Dalyvių komandiruočių išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos.

Už savo sveikatą pilnamečiai sportininkai atsako patys, už moksleivius atsako jų treneriai.

13. „Force majeure (aplinkybės, kurių negalima numatyti arba išvengti)

Dėl nepalankių orų (pavyzdžiui – gilios sniego dangos) varžybų data gali būti pakeista. Apie tai būtų pranešta iki 2011.03.22 (antradienio) vakaro.